Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Khối MG Bé

Cập nhật lúc : 14:14 26/09/2018  

Danh sách thành viên khối Mẫu giáo Bé Phân theo số giáo viên biên chế có mặt tại thời điểm 9/2019

1. Cô: Hồ Lê Thu Hằng. Tổ trưởng

2. Cô:Phan Thị Hoài Giang

3. Cô: Trần Thị Minh Nguyệt

4. Chu Thị Nga

5 Hồ Thị Ngại

Số lượt xem : 417