Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Khối Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 11:02 21/09/2020  

danh sách tổ nhà trẻ năm học 2020-2021

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ NHÀ TRẺ

 

Stt

  

Họ và tên

 

Chức vụ - NV được phân công

 

Dạy    lớp

1

Hà Thị Thùy Hạnh

PHT

 

2

Hoàng Thị Thanh Kiều

GV

NT Lớn1

3

Ngô Thị Vẻ

GV

NT Lớn 1

4

Ngô Thj Kim Liên

NV CD

 

5

Hồ ThỊ Cẩm Thạch

NV CD

 

6

Trần Thị Thanh Huyền

NV CD

 

7

Trần Thị Nửa

NV CD

 

8

Nguyễn Thị Hoà

NV CD

 

9

Nguyễn Thị Hồng Thanh

NV CD

 

10

Ngô Thị Thu Hiền

NV CD

 

11

Nguyễn Văn Ly Ly

NV CD

 

 

Số lượt xem : 62