Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Khối MG Bé

Cập nhật lúc : 14:14 26/09/2018  

Danh sách thành viên khối Mẫu giáo Bé Phân theo số giáo viên biên chế có mặt tại thời điểm 9/2019

1. Cô: Hồ Lê Thu Hằng. Tổ trưởng

2. Cô:Phan Thị Hoài Giang

3. Cô: Trần Thị Minh Nguyệt

4. Chu Thị Nga

5 Hồ Thị Ngại

Số lượt xem : 416