Dạy tức là học hai lần''

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:32 11/01/2021  

Tuần 2 năm 2021
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/01/2021)

Hội ý BGH đầu tuần

Kiểm tra vệ sinh ATTP bếp bán trú

Quản lý hoạt động CS - ND - GD

Thứ Ba
(12/01/2021)

Dự giờ hoạt động sư phạm giáo viên

Tổ chức Tiệc BUFFET cho trẻ 5 tuổi

Thứ Tư
(13/01/2021)

Dự giờ hoạt động sư phạm giáo viên

Quản lý hoạt động CS - ND - GD

Thứ Năm
(14/01/2021)

Kiểm tra hồ sơ sổ sách TT MGL

Kiểm tra vệ sinh mội trường Lớp N4

Thứ Sáu
(15/01/2021)

Sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trường MN Thủy Lương

Kiểm tra môi trường bên trong, bên ngoài các nhóm, lớp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Thứ Bảy
(16/01/2021)
Chủ Nhật
(17/01/2021)