Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Gương mặt học sinh