Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Khối MG Lớn

Cập nhật lúc : 10:51 21/09/2020  

Danh sách giáo viên tổ MG Lớn năm học 2020-2021

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ MẪU GIÁO LỚN

NĂM HỌC 2020 - 2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ - NV được phân công

    Dạy  lớp

1

Nguyễn Thị Thế Nghĩa

TTCM -  GV

MG Lớn 4

2

Chu Thị Nga

GV

MG Lớn 4

3

Trần Thị Phượng

GV

MG Lớn 1

4

Ngô Thị Cẩm Nhung

GV

MG Lớn 1

5

Nguyễn Thị Hiền

GV

MG Lớn2

6

Lê Thị Diệu Tâm

GV

MG Lớn 2

7

Phạm Thị Thúy

TPCM - GV

MG  Lớn 3

8

Hoàng Mai Nhật Nam

GV

MG Lớn 3

9

Hoàng Thị Thanh Thủy

GV

MG Lớn 5

10

Nguyễn Đình Diệu Trang

GV

MG  Lớn 5

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 65