Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Khối MG Nhỡ

Cập nhật lúc : 10:40 21/09/2020  

danh sách giáo viên khối MG Nhỡ danh sách giáo viên tổ MGN năm học 2020-2021

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ MẪU GIÁO NHỠ

NĂM HỌC 2020 - 2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ - NV được phân công

    Dạy  lớp

1

Lê Thị Minh Phương

TT -  GV

MG Nhỡ 3

2

Ngô Phạm Bội Trân

GV

MG Nhỡ 3

3

Ngô Ngọc Giang

GV- TPCM

MG Nhỡ 1

4

Phạm Thị Phượng

GV

MG Nhỡ 1

5

Hà Thị Mỹ Thái

GV

MG Nhỡ 2

6

Phạm  Thị Giau

GV

MG Nhỡ 2

7

Trần Thị Nguyệt

GV

MG  Nhỡ 4

8

Hoàng Thị Thu Thảo

GV

MG  Nhỡ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 69

Các tin khác